Dit is de website van diëtistenpraktijk ALMADiS. U bent vast op zoek naar informatie over voeding en diëten. Wij zijn er voor iedereen met vragen over voeding en zijn of haar gerelateerde leefstijl. Van jong tot oud, van klein tot groot, van ondergewicht tot overgewicht. Diëten van A tot en met Z met een specialisatie van het glutenvrije dieet bij Coeliakie.Wilt u meer over ALMADiS weten?
Kijk dan even verder op de website, of volg ons op facebook!

 

 

Weten wie u gaat behandelen?
Bekijk dan meteen de video hieronder:

Almadis:

ALMADiS is de diëtistenpraktijk van Wilma Koghee. Ik ben een specialist op het gebied van voeding,  leefstijl en diëten. De behandelingen zijn afgestemd op ùw persoonlijke situatie, praktisch èn gebaseerd op actuele en wetenschappelijke inzichten.

Openingstijden.

Maandag:8:30 – 17:00

Dinsdag:8:30 – 17:00

Woensdag:*8:30 – 17:00

Donderdag:8:30 – 17:00

Vrijdag:*8:30 – 17:00

 

*Woensdag en vrijdag vinden mijn spreekuren plaats op het gezondheidscentrum.

Contact:

Bel:  (026) 379 05 67

Email:  contact@ALMADIS.nl

Locatie Aan Huis:
H.P.Marchantstraat 35
6836HE Arnhem

Locatie Gezondheidscentrum:
Cabaret 3, Kamer 3
6836NE Arnhem

Afspraak maken:

Maak een afspraak door te bellen, een mail te sturen, of door op de onderstaande knop te drukken:

“U kiest wat goed voor u is.”

Uw diëtist:

Wilma Koghee

Ik ben Wilma Koghee en diëtist met een ruime beroepservaring die is samengesteld met ingrediënten uit verschillende werkgebieden (ziekenhuis, thuiszorg, wetenschappelijk onderzoek). De titel diëtist is wettelijk beschermd en wordt toegekend na de vierjarige HBO opleiding Diëtetiek. Ik ben lid van de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Met plezier volg ik scholingen om mijn kennis en vaardigheden op peil te houden en te vergroten. Ik streef naar samenwerking met u en andere zorgprofessionals. Ik hoop spoedig met u contact te hebben om uw voedingsvraag of dieetwens te bespreken en een afspraak te plannen.

(W)eet u dat:

ALMADiS:

ALMADiS een naam is met de volgende betekenissen: “Alma” is gerelateerd aan inspanning maar betekend ook voedend en verkwikkend. Dis is een mooi gedekte tafel, en samengesteld uit “Di”-eet en “S” voor Spel en Sport / inSpanning.

Vrije keuze:

De diëtist een vrije toegankelijkheid heeft en u in principe een vrije keuze heeft bij welke diëtist u een dieetbehandeling wilt. Uw behandelend (huis-)arts of specialist kan u met aanbeveling verwijzen vanwege ervaring of specialisatie.

Specialisatie:

Coeliakie een specialisatie van mij is. Bij Coeliakie maakt dieetbehandeling het verschil tussen ziek-zijn en gezond-voelen.

Ervaring:

Ervaring een goede leermeester is voor mij en voor u. Ik met veel enthousiasme al veertig jaar in mijn beroep actief ben en met u geniet van de resultaten die wij scoren.

Vergoeding:

Vergoeding van dieetbehandeling vanuit de basisverzekering voor iedereen mogelijk is.

U kiest:

Voeding is veelzijdig en kleurrijk, vaak beter bij veel variatie. Ons gezamenlijk doel is dat u kunt zeggen: “Ik kies voeding die goed voor mij is”.

ALMADiS facebook feed

19 uren geleden

ALMADiS

Aandacht vragen in de tweede kamer voor een betere zorg werkt deze keer! Motie over afspraken werkdruk en financiering diëtetiek


Na enorme inzet van GroenLinks Kamerlid Corinne Ellemeet en met steun van het CDA is op 30 oktober met algemene stemmen een motie van GL, PvdA en 50Plus aangenomen die de minister van VWS oproept om nu echt met alle betrokken partijen afspraken te maken over de ongekend hoge werkdruk en de financiering van fysiotherapie, diëtetiek en logopedie. Daarnaast verzoekt de motie de minister om het Zorginstituut te vragen om een onderzoek naar de gevolgen van de huidige manier van contracteren voor de kwaliteit van (paramedische) zorg.

Bestuurlijk akkoord Paramedische Zorg

In de Stuurgroep Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg hebben PPN en KNGF nogmaals aangedrongen op een vervolgakkoord en er op gewezen dat de positie van paramedische zorg en daarmee de patiënt ernstig wordt bedreigd door de enorme administratieve lastendruk en de al jarenlang meer dan 30% te lage tarieven, zoals zorgverzekeraars die opleggen. De totstandkoming van een vervolg Akkoord Paramedische zorg is ook van belang met het oog op de ontwikkelingen zoals geschetst in het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Ook de behandelindex is aan de orde gesteld, hoewel die niet voor diëtetiek geldt.

Het feit dat deze motie is aangenomen door de hele Tweede Kamer zien we als een doorbraak. Het biedt uitzicht op een oplossing voor de problemen waar de paramedische zorg zich voor gesteld ziet en waar zowel beroepsverenigingen als de verschillende actiegroepen aandacht voor vragen.

Kamerlid Ellemeet heeft de regering gevraagd om binnen twee weken per brief op deze motie te reageren. Het is van groot belang dat er nu snel afspraken komen om de knellende positie te verbeteren, met het oog op het belang van de patiënt. Gisteren heeft de minister in een brief gereageerd op de motie met een verwijzing naar het overleg dat momenteel plaatsvindt. Daarnaast wacht hij de uitkomst van het onderzoek van de NZa af en bekijkt dan of aanvullend onderzoek van het Zorginstituut nodig is.
... MeerMinder

Bekijk op Facebook