Belangrijke mededeling! dieetbehandeling en Corona

Belangrijke mededeling! dieetbehandeling en Corona

Afspraken op de praktijklocaties:

Wij vragen iedereen met griep-, koorts- of hoestklachten om thuis te blijven. Het consult wordt dan omgezet in een telefonisch consult (mits we dit uiterlijk 24 uur van te voren weten). Heb je geen ziekteverschijnselen maar wil je toch liever thuis blijven? Ook dan kan het consult worden omgezet naar een telefonisch consult (mits we dit uiterlijk 24 uur van te voren weten).

Voor beide situaties geldt dat je tot uiterlijk 24 uur van tevoren je consult kosteloos kunt annuleren, verzetten of omzetten naar een telefonisch consult. (Bij voorkeur per mail).
Voor niet verschijnen op consult (no show) zonder bericht of niet tijdig annuleren (minimaal 24 uur van tevoren) worden, conform onze algemene voorwaarden, kosten in rekening gebracht.

Huisbezoek afspraken:

Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus hebben we besloten om voorlopig alle huisbezoeken aan ouderen en kwetsbaren stop te zetten. Met een telefonisch consult kunnen we de voortgang van de dieetbehandeling met u doorspreken.

Beleid:

Wij begroeten en nemen afscheid na het consult zonder handen te schudden. Wij nemen extra hygiëne maatregelen door te desinfecteren waar nodig. Wij volgen de adviezen van de RIVM op de voet. Wanneer deze worden aangepast zullen wij zo nodig ook onze maatregelen aanpassen.

Wij rekenen hierbij op uw begrip en medewerking. Waarvoor bij voorbaat dank!

Arnhem 12 maart 2020