Méér kansen voor aanpak overgewicht met diëtist&leefstijlcoach in GLI

Méér kansen voor aanpak overgewicht met diëtist&leefstijlcoach in GLI

Afgelopen vrijdagmiddag 1 juni kwam ik na een lange dag werken op het gezondheidscentrum en een drukke werkweek om zes uur thuis. De werkmobiel ging uit en de privé-mobiel aan. Tot mijn verrassing trof ik meerdere felicitatieberichtjes. Wilma: gefeliciteerd, de diëtist wordt extra vergoed! Wat overweldigend leuk dat iedereen zo meeleeft met deze erkenning van mijn mooie beroep van diëtist&leefstijlcoach! Hartelijk dank allemaal!! Waar  mijn collega’s  en ik al jaren van overtuigd zijn en ons intensief voor inzetten wordt aan inzicht nu gedeeld door de minister en de staatssecretaris. Waar gaat het dan om? Op de site van het ministerie van VWS kunt u het volgende lezen

Meer ruimte voor preventie in basispakket zorgverzekering

Nieuwsbericht | 01-06-2018 | 16:00

Vanaf volgend jaar is er meer ruimte voor preventieve gezondheidszorg vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Huisartsen kunnen mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht verwijzen naar een zogenaamde gecombineerde leefstijl interventie (GLI). Aanbieders van een GLI-programma kunnen de kosten daarvan declareren bij de zorgverzekeraar. Minister Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verwachten dat meer aandacht voor preventie zal leiden tot minder beroep op andere vormen van zorg en meer participatie.

Minder eten, meer bewegen

GLI is gericht op het tegengaan van overgewicht door onder begeleiding minder te eten, meer te bewegen en met psychologische ondersteuning te werken aan gedragsverandering.

Minister Bruins: “Het vergoeden van de gecombineerde leefstijlinterventie is een belangrijke stap. De gezondheid van mensen die er gebruik van maken zal erop vooruit gaan. Daardoor verwachten we bovendien dat de kosten voor andere, duurdere vormen van zorg lager zullen uitvallen. Dat is mooi: winst voor de patiënt en winst voor de premiebetaler.”

Staatssecretaris Blokhuis: “Het kabinet zet in op langer leven in goede gezondheid voor alle Nederlanders. Deze maatregel draagt daar heel concreet aan bij. Iedereen die het nodig heeft kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan er vanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.”

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2018/06/01/meer-ruimte-voor-preventie-in-basispakket-zorgverzekering

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u ook met mij contact opnemen. U kunt bellen:026-3790567 of mail : contact@almadis.nl

#dietist#almadis#GLI#leefstijlcoach#preventie#voeding#bewegen#wilmakoghee