Stiekem hielp ik een ingesneeuwde oudere

Stiekem hielp ik een ingesneeuwde oudere

Onlangs was ik op huisbezoek bij een cliënt op leeftijd. Hij was wegens een val en gebroken heup enkele maanden opgenomen geweest in een verpleeghuis. En nu gelukkig weer thuis.

Door het barre winterweer was hij niet in staat om op zijn speciale stoffen-slofschoenen met rollator naar de praktijk te komen. Ja, toch jammer dat de rollator geen winterbanden heeft en de slofschoenen nat worden in de sneeuw. Wat doe je dan als zorgverlener? Officieel zou ik aan de huisarts moeten vragen een machtiging uit te schrijven om op huisbezoek te mogen gaan. Al die administratieve rompslomp.

Ik deed mijn stoute schoenen aan en ging in mijn lunchpauze gekoppeld aan zijn afspraaktijd op huisbezoek. Daarna kon ik voor hem de nodige eiwitverrijkte drinkvoeding bestellen en deze werd op de dag zelf al geleverd. Hopelijk herstellen zijn wonden nu sneller en nemen zijn gewicht, kracht en kwaliteit van leven toe.

Onze thuiswonende ouderen verdienen onze aandacht en goede zorg. Voor een heel jaar is drie uur dieetbehandeling wel heel minimaal, ofwel ontoereikend.

Kwaliteit = kwalitijd en vraagt tijd en inzet. Ik doe mijn best, ook buiten de geboden mogelijkheden, met burgerlijke ongehoorzaamheid. Omdat ik van mijn beroep en klanten houd.

Dit artikel is geplaatst in dagblad Trouw op 29 januari 2019